ek

Vi ses vid eken

Vi ses vid eken

Om eken brukar man säga att den lever i femhundra år och dör i femhundra år. Även om den bilden inte helt stämmer överens med verkligheten är det en förenklad inte så dum bild av ekens liv. Och så kan man lätt uppfatta en gammal ek, det är svårt att säga om den lever eller har dött för mycket länge sedan.

Sedan länge har eken använts som byggmaterial till skepp, inredning, golv, tunnor och överhuvudtaget i verksamheter som behöver ett trämaterial som är lätt att forma men också har ett virke som inte släpper in vatten. Av den anledningen är ekfat populära att förvara olika spritdrycker i, så som whiskey, konjak och sherry i. I den traditionella framställningen av whiskey används begagnade ekfat som redan innehållit konjak eller sherry, vilket ger en viss sötma till drycken. I den amerikanska varianten, bourbon, används i stället nya ekfat vilket gör USA till ett av få länder där tunnbinderi fortfarande är en livskraftig bransch. Men även i Sverige görs numera nya ekfat på Visingsö för den relativt nya svenska whiskeyframställningen. Ekens förmåga att stå emot röta och dess beständighet över tid har gjort den mycket populär genom århundradena och även om den kom i skymundan under 1800-talet då båtbyggandet gick över till järn så har den ökat allt mer i popularitet under 1900-talet. Det är inte bara båtbyggande och whiskeytunnor den används till, även bro- och vattenbyggnader, syllar till räls, stängselstolpar och även för likkistor.

 

Eken är tillbaka

Det är naturligtvis ännu inte så vanligt som det än gång i tiden var med ekprodukter. Framställningen kräver ett visst kunnande och helst bör man kontakta ett riktigt sågverk om man vill ha bra kvalité. KÅREK AB är dock ett sådant sågverk som även har maskinpark och den så viktiga torkmöjligheten. De specialiserar sig på förädling av ek och har för det ändamålet även ett snickeri med mycket kunnig personal. KÅREK kan förädla och producera varor så som sågade och kluvna ekstolpar, stallinredning, special beställningar för exempelvis bryggor, korsvirkeshus, broar men även specialtillverkade plank av ek. Mycket av deras försäljning går till naturreservat och nationalparker i Sverige. De jobbar även med andra nordiska länder som Danmark och Island samt är återförsäljare av specialfönster och dörrar.

Eken är ett naturligt inslag i vår svenska natur sedan flera hundra år tillbaka och ett oslagbart material när det kommer till den mängd användningsområden man kan ha ek till. Men förutom de praktiska och funktionsmässiga fördelarna är det estetiskt mycket tilltalande. En kunnig snickare kan forma och skapa fram fantastiska saker med ek och materialet låter sig formas, slipas och behandlas på ett bra och effektivt sätt vilket gör det till ett utmärkt materialval. Kanske vill man inte kosta på att bygga ett helt hus i ek som faktiskt hände att man gjorde förr, men man bör absolut fundera över om det inte kan ingå i detaljer. Dörrar, fönster, köksinredning i ek adderar en mycket vacker harmoni om det framställs yrkeskunnigt på en riktig såg och av verkliga hantverkare. Ekens återkoms är helt klart här för att stanna.